75 rocznica powstania Ogrodu im. „Obrońców Poczty Polskiej” w Gdańsku - 19.09.2022

1909.2022

Na uroczystość w dniu 20 sierpnia 2022 r. zaproszono przedstawicieli władz Gdańska, dzielnicy Gdańsk Wrzeszcz oraz Wód Gdańskich i dawnych od 40 lat zaprzyjaźnionych Gdańskich Melioracji na czele z dyrektorem Leszkiem Zakrzewskim. Na uroczystości powitano zaproszonych przedstawicieli Okręgowego Zarządu Pomorskiego PZD na czele z Prezesem Mieczysławem Kamińskim, poszczególnych Komisji PZD na czele z Komisją Rewizyjną ROD oraz przedstawicieli zaprzyjaźnionych Ogrodów z Gdyni i Gdańska.

Uroczystość rozpoczęła Prezes Zarządu ROD Pani Sabina Chinalska, witając wszystkich gości i działkowiczów, prosząc o odśpiewanie hymnu działkowców, po którym zostało wypuszczonych 75 pocztowych gołębi. W dalszej części Pani Prezes przedstawiła krótką historię ogrodu, która opisana jest w 7 kronikach ogrodowych. Następnie udzielono głosu Prezesowi Okręgu Pomorskiego PZD Panu Mieczysławowi Kamińskiemu, który nawiązując do pracy i zasług ogrodu wręczył na ręce Prezes Zarządu ROD Sabiny Chinalskiej puchar i paterę. Odznaczył też złotym medalem działkowca Pana Ryszarda Balewskiego – kandydata na członka konferencji, człowieka zasłużonego dla ogrodu. Członkowie poszczególnych Komisji ROD dołączyli swoje  życzenia, upominki i dyplomy.

W dalszej części najmłodsi działkowcy wręczyli Panu Mieczysławowi Kamińskiemu kosz zbiorów, owoców i kwiatów. Prezes Zarządu ROD odznaczyła Pana Leszka Zakrzewskiego dyrektora Gdańskich Melioracji za 40 – letnią wspaniałą współpracę, gdyż przez ogród przepływają  4 miejskie rowy melioracyjne, nad którymi opiekę sprawuje Melioracja. W dalszej części za duży wkład pracy na rzecz ogrodu, środowiska i za pięknie utrzymane działki Pani Prezes odznaczyła 23 działkowców.

Drugą część imprezy rozpoczęła wspaniała artystka Opery Bałtyckiej w Gdańsku Pani Magdalena Lewandowska. Gości zaproszono na poczęstunek. Był duży tort, grochówka, kiełbaski, chleb ze smalcem, ogórki ze zbiorów ogrodowych, woda z cytryną i miętą ogrodową.

W imprezie brało udział 160 działkowców. Impreza była udana.

 

Prezes Zarządu ROD im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku

Sabina Grażyna Chinalska

Galeria