Szkolenie dla działkowców i nowych działkowców w Okręgu Pomorskim PZD - 15.09.2022

1509.2022

W dniu  14.09.2022 r. przeprowadzone zostało szkolenie dla działkowców i nowych działkowców w formie hybrydowej. Uczestników powitała Pani Bożenna Kaczmarek Instruktor do spraw ogrodniczych.

Celem szkolenia było zapoznanie uczestników z zagadnieniami, dotyczącymi aspektów prawno-organizacyjnych w PZD, które omówił Starszy Inspektor ds.  terenowo - prawnych Pan Marcin Matyszkiewicz. Prace jesienne na działce, przygotowanie działki do zimy, zbiory i przechowywanie warzyw i owoców omówiła Pani Sabina Chinalska Instruktor Okręgowy SSI. Pani Sabina Chinalska omówiła również najważniejsze zasady zagospodarowania i korzystania z działki.

W  Okręgu Pomorskim PZD w Gdańsku można odebrać materiały dotyczące nowoczesnego zagospodarowania i użytkowania działek na miarę potrzeb współczesnych rodzin. Materiały szkoleniowe i informacyjne przygotowuje i przesyła Jednostka Krajowa PZD do Okręgu.

Przeszkolono 37 działkowców i nowych działkowców z 15 ROD.

Na zakończenie Pani Sabina Chinalska i Pan Marcin Matyszkiewicz udzielili odpowiedzi na pytania uczestnikom szkolenia.

 

Instruktor ds. ogrodniczych

Bożenna Kaczmarek 

Galeria