Ogrodowe kwiaty zdobią hol Polskiej Filharmonii w Słupsku - 08.09.2022

0809.2022

W czasie trwania Festiwalu Pianistyki Polskiej 03-08 września 2022 w holu budynku Polskiej Filharmonii w Słupsku od ponad 40 lat działkowcy ze słupskich ogrodów akcentują swoją obecność w mieście. Popularyzują ogrodowe kwiaty i rodzinne ogrody działkowe organizując wystawę kwiatów. W czasie trwania festiwalu kwiaty zdobią hole Polskiej Filharmonii i cieszą oko słupskich melomanów. W organizacji wystawy kwiatów ,w tym roku brały udział m.in. ROD Kolejarz, ROD Tulipan , ROD XX-lecia , ROD Meblarz ,ROD Zjednoczenie oraz ROD Boh. Westerplatte wszystkie ogrody położone są na terenie miasta Słupska.


Festiwal Pianistyki Polskiej jest największą imprezą o charakterze ogólnopolskim organizowa­ną przez Słupskie Towarzystwo Społ­eczno-Kulturalne. Pomysłodawcą Festiwalu był Andrzej Cwojdziński, który zaproponował władzom słupskim zorganizowanie go w Słupsku. Pierwszy Festiwa­l odbył się w dniach się od 7 – 17 września 1967 r. FPP – to jedyna tego rodzaju impreza muzyczna w Polsce, gdzie swój kunszt wykonawczy prezentują najwybitniejsi polscy pianiści z kraju i z zagranicy.
FPP ma ugruntowaną renomę na muzycznej mapie Polski. Od pierwszej edycji (1967) patronat honorowy sprawuje Minister Kultury.
W popularyzacji imprezy, a także naszego Grodu nad Słupią ogromne zasługi miał JERZY WALDORFF. Od I do XX FPP wygłaszał prelekcje, a później utrwalał w mediach wysoką pozycję tej imprezy, oraz Słupska – jako ważnego ośrodka kultury w kraju. W uznaniu Jego zasług otrzymał tytuł HONOROWEGO OBYWATELA MIASTA SŁUPSKA, a popiersie Jerzego Waldorffa (dłuta Mieczysława Weltera) umieszczone jest w holu budynku Polskiej Filharmonii Słupsku.


Longina Ciesielska
Instruktor ds. ogrodniczych

 

Galeria