Pasje fotograficzne Prezesa Okręgu Pomorskiego PZD

0808.2022

Pasje fotograficzne Prezesa Okręgu Pomorskiego PZD

Prezes Okręgu Pomorskiego PZD Pan Mieczysław Kamiński realizuje swoje hobby fotograficzne poprzez ukazywanie piękna naszej Ojczyzny w zdjęciach. Szczególnym sentymentem darzy Rodzinne Ogrody Działkowe.

W swoich fotografiach pokazuje uroki zmieniających się działek i ogrodów zgodnie z porą roku.

Prowadzi blogi internetowe „Pinterest”, „Gogle maps” gdzie umieszcza swoje fotografie. Do dnia dzisiejszego opublikował 1200 zdjęć. Strony te mają ponad 870 tys. wyświetleń.

Prace fotograficzne były prezentowane na wystawie w Domu Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej „Janowo” Rumia”.

Sukcesywnie albumy ze zdjęciami, głównie kwiatów są umieszczane na stronie Internetowej Okręgu Pomorskiego PZD.

Dziś prezentujemy piękno kwiatów uchwyconych okiem aparatu fotograficznego.

Dyrektor Biura

mgr inż. Andrzej Łockiewicz

Galeria