Stanowisko ARiMR ws. prawa do dysponowania gruntem - 22.06.2022

2206.2022

Okręgowy Zarząd Pomorski PZD w Gdańsku informuje, iż w wyniku działań pracowników Biura Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku Pomorski Oddział Regionalny ARiMR w Gdyni udzielił satysfakcjonującej odpowiedzi odnośnie integralnego dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania gruntami i budynkami przez PZD w sytuacji, gdzie ROD nie posiada stwierdzonego stanu posiadania gruntem oraz nie jest wpisany w Księgę Wieczystą. 

Zgodnie z udzieloną odpowiedzią przez ARiMR w przypadku gruntów z nieuregulowanym prawem użytkowania istnieje możliwość uzyskania od właściciela gruntu, np. miasta czy Skarbu Państwa pisemnej zgody lub zaświadczenia o dysponowaniu gruntem lub potwierdzenia o prowadzeniu na danym terenie Ogrodu. Z tego dokumentu powinno wynikać również to, iż prawo do dysponowania gruntem umożliwi zagwarantowanie trwałości wykonanego zadania objętego grantem przez okres 5 lat od reazlizacji projektu.

Ponadto ARiMR poinformowała, iż opracowała wzór przedmiotowego oświadczenia właściciela gruntu.

 

Andrzej Mania

Starszy Inspektor ds. terenowo-prawnych

Biuro Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku

Galeria