Warzywa i owoce z własnej działki - 02.06.2022

0206.2022

Rodzinne Ogrody Działkowe nazywane są zielonymi płucami miast. Zainteresowanie uprawianiem działek w ostatnich latach bardzo wzrosło. W wielu ogrodach tworzone są listy osób oczekujących na przydział działek. Niestety coraz częściej zaobserwować można zjawisko przekształcania działek produkcyjnych w działki typowo rekreacyjne. Taki sposób wydaje się działkowcom prostszy i oszczędzający czas poświęcany na pielęgnację działki. Działkowcy nie chcą „tracić” czasu na zajmowanie się roślinami, pielęgnowanie drzew i krzewów owocowych oraz uprawę warzyw. Jest to bardzo niesprawiedliwe postrzeganie upraw, gdyż pielęgnacja roślin ozdobnych jest równie pracochłonna jak roślin uprawowych.

 

Warzywa i owoce z własnej działki

2022-06-01 11:53

Rodzinne Ogrody Działkowe nazywane są zielonymi płucami miast. Zainteresowanie uprawianiem działek w ostatnich latach bardzo wzrosło. W wielu ogrodach tworzone są listy osób oczekujących na przydział działek. Niestety coraz częściej zaobserwować można zjawisko przekształcania działek produkcyjnych w działki typowo rekreacyjne. Taki sposób wydaje się działkowcom prostszy i oszczędzający czas poświęcany na pielęgnację działki. Działkowcy nie chcą „tracić” czasu na zajmowanie się roślinami, pielęgnowanie drzew i krzewów owocowych oraz uprawę warzyw. Jest to bardzo niesprawiedliwe postrzeganie upraw, gdyż pielęgnacja roślin ozdobnych jest równie pracochłonna jak roślin uprawowych.

 

Oceniając zagospodarowanie działek należy zwrócić uwagę na bardzo ważny w ostatnich czasach aspekt finansowy. Udając się na bazar warzywny zaobserwować można ogromny wzrost cen warzyw i owoców w porównaniu z latami poprzednimi. Dlatego w celu zachęcenia użytkowników działek do tworzenia kwater sadowniczych i warzywniczych na działkach Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców wydała dla nich ze środków KR PZD bezpłatne broszury wskazujące pozytywne aspekty posiadania upraw na swoich działkach. Do tej pory ukazały się trzy takie broszury:

- „Uprawa warzyw pod osłonami”,

- „Skrzynie uprawowe i podwyższone grządki”,

- „Smaczne rabaty”.  

Broszura „Uprawa warzyw pod osłonami” dokładnie prowadzi działkowców przez proces uzyskiwania upraw spod osłon. Wskazane są rodzaje osłon oraz przepisy Regulaminu ROD omawiające to zagadnienie. Szeroko omówiony jest temat wybory roślin do uprawy po osłonami oraz sposób ich uprawy. Opisany został również proces przygotowanie gleby pod osłonami jak również pielęgnacja roślin. Broszurę kończy wpis dotyczący prac, które należy wykonać na zakończenie sezonu.

Broszura „Skrzynie uprawowe i podwyższone grządki” opisuje temat uprawy warzyw w skrzyniach i na podwyższonych grządkach. Wskazuje wiele zalet takich upraw oraz pokazuje, że proces ich tworzenia nie jest wcale skomplikowany ani trudny. W wydawnictwie tym znaleźć również można informacje na temat roślin, które nadają się do takich upraw oraz sposób sadzenia warzyw w taki sposób, aby rośliny miały na siebie jak najlepsze oddziaływanie.

Kolejna broszura „Smaczne rabaty” wskazuje pozytywne aspekty tworzenia rabat mieszanych, czyli wykorzystanie bioróżnorodności w uprawie warzyw i owoców. Wskazuje korzyści płynące z połączenia roślin użytkowych i ozdobnych na tych samych rabatach. Opisane zostały zasady projektowania takich miejsc oraz zestawienia przykładowych roślin nadających się do uprawy współrzędnej.

Wszystkie broszury zostały przesłane z Krajowej Rady PZD do Okręgowych Zarządów PZD skąd są dalej dystrybuowane do Zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych i działkowców. W odpowiedzi zwrotnej dostajemy informację, że działkowcy z Okręgu Toruńsko – Włocławskiego PZD chętnie pobierają broszury i się z nimi zapoznają. Dzięki temu poznają pozytywne aspekty posiadania na działkach kwater uprawowych. Dodać należy, że broszury dla działkowców i Zarządów ROD są bezpłatne. Wszystkie trzy są napisane w bardzo przystępny i czytelny sposób. dodatkowo są opatrzone wieloma zdjęciami, co wizualnie wzbogaca treści broszur.

Serdecznie zapraszamy do odbioru wymienionych wydawnictw w biurze Okręgu w Toruniu oraz we wszystkich Ośrodkach Finansowo – Księgowych naszego Okręgu.

Przygotowała:

mgr Blandyna Łubkowska

Starszy instruktor ds. ogrodnictwa Okręgu Toruńsko – Włocławskiego

 

Galeria