Oficjalne otwarcie nowej siedziby w ROD „Marysieńka” w Gniewie - 26.05.2022

2605.2022

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Marysieńka” w Gniewie zorganizował uroczystość z okazji oficjalnego otwarcia nowo wybudowanej siedziby Zarządu ROD.

Z ramienia Okręgu Pomorskiego PZD udział wzięli: Prezes Okręgu Pomorskiego Pan Mieczysław Kamiński, Wiceprezes Okręgu Pomorskiego PZD Pan Jarosław Parus, Dyrektor Biura Okręgu Pomorskiego PZD Pan Andrzej Łockiewicz, Starszy inspektor ds. terenowo  prawnych Pan Andrzej Mania.

Władze miasta i gminy Gniew reprezentowali: Burmistrz Pan Maciej Czarnecki, Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Gniewie Pani Walentyna Czapska.

Obecny był również Zarząd ROD „Marysieńka”;  Prezes Pani Hanna Seroka, Wicecprezes Pan Łukasz Reimus, Skarbnik Pan Stanisław Wentowski, Sekretarz Pan Benedykt Toporowski, Członek Pan Zbigniew Gołyński oraz Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej ROD Pani Arleta Dorn, księgowa Pani Celina Janicka, przedstawiciel firmy "Alldach" Pan Damian Czarnecki sponsor i inni działkowcy pracujący społecznie przy budowie biura.

Uroczystość otworzyła Prezes Zarządu ROD – Pani Hanna Seroka. Poprosiła Prezesa Okręgu Pomorskiego PZD Pana Mieczysława Kamińskiego i Burmistrza Miasta i Gminy Gniew Pana Macieja Czarneckiego o wspólne przecięcie symbolicznej wstęgi. Następnie biuro poświęcił ks. Wikary Marek Chmist.

Po oficjalnym otwarciu nadszedł czas na przemówienia. Kilka słów w stronę uczestników przekazali: Prezes Okręgu Pomorskiego PZD – Mieczysław Kamiński i Burmistrz Miasta i Gminy Gniew - Maciej Czarnecki. Wręczyli również symboliczne upominki na ręce Pani Hanny Seroka. Następnie Prezes Zarządu ROD, Pani Hanna Seroka przedstawiła historię tworzenia siedziby począwszy od samej koncepcji po zakończenie budowy. Przypomniała osoby, które przyczyniły się do budowy biura: Zbigniew Seroka, Jan Borris, Tomasz Żurawski, Rafał Komorowski, Łukasz Reimus, Stanisław Wentowski, Tomasz Janicki, Bogdan Piontkowski, Grażyna Kamińska, Władysława Borris, Celina Janicka, Donata Seroka. Podziękowała również Panu Mikołajowi Szmit za przygotowanie projektu w czynie społecznym oraz wszystkim wymienionym osobom, które rownież pracowały społecznie.

Po uroczystości na obecnych uczestników oczekiwał poczęstunek w postaci swojskiego jadła. Była też świetna okazja do rozmów, wymiany doświadczeń, a także wielu anegdot, w związku z czym z twarzy uczestników uśmiechy nie znikały chociażby na chwilę.

Nowa siedziba w ROD „Marysieńka” w Gniewie jest godna uwagi i może stanowić wzór dla innych ogrodów, które planują podjęcie takiej inwestycji. Zarząd ROD z wielką dbałością podszedł do kwestii zabezpieczanie całości dokumentacji ogrodu.

Należy podkreślić fakt, że siedziba została wybudowana systemem gospodarczym – przez działkowców ROD „Marysieńka” w Gniewie. Za szczególne zasługi Zarząd ROD wyróżnił Pana Jana Borris odznaką "Za Zasługi dla ROD". Pozwoliło to na oszczędzenie znacznej sumy środków finansowych, a co za tym idzie mniejsze obciążenie portfeli działkowców.

Dyrektor Biura Okręgu Pomorskiego PZD

mgr inż. Andrzej Łockiewicz

 

Galeria