Spotkanie Kolegium Prezesów Zarządów ROD powiatu tczewskiego z Zastępcą Prezydenta Miasta Tczewa - 25.05.2022

2505.2022

W dniu 9.05.2022 odbyło się spotkanie Zastępcy Prezydenta Miasta Tczewa Pana Adama Burczyka z Prezesami Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Tczewie. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Straży Miejskiej, Zakładu Usług Komunalnych i pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta. Tematem spotkania  były porządki wokół ogrodów, śmieci gromadzonych na ogrodach działkowych oraz ich segregacja. Prezydent omówił problemy odpadów na terenie  miasta oraz poinformował zebranych o nieodpłatnym przekazaniu po 2 kontenery na ogród. Uzgodniona została również umowa z firmą Climbud, która podstawi kontenery w uzgodnieniu z  poszczególnymi ogrodami. W toku dyskusji poruszono temat segregacji i wysokości opłat za śmieci oraz kultury działkowców na ogrodach. Zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta w 2022 roku z funduszy samorządowych została przeznaczona kwota 15.000,- zł na remonty i inwestycje w ROD. Kolegium Prezesów Zarządów ROD powiatu tczewskiego wytypowało 2 ogrody, które będą się ubiegały o wsparcie finansowe.

Marian Okapiec

Przewodniczący Kolegium Prezesów Zarządów ROD powiatu tczewskiego

 

Galeria