Prezydent Miasta Gdańska wyróżniona przez Polski Związek Działkowców

2005.2022

W czwartek, 19 maja br. w Urzędzie Miasta Gdańska odbyło się spotkanie Pani Aleksandry Dulkiewicz Prezydent Miasta Gdańska i Pana Marka Bonisławskiego, dyrektora Biura Prezydenta z władzami Okręgu Pomorskiego PZD reprezentowanymi przez Pana Mieczysława Kamińskiego Prezesa Okręgu Pomorskiego, Pana Franciszka Potulskiego członka Okręgowego Zarządu Pomorskiego, Prezesa Zarządu ROD im. „Marii Konopnickiej” w Gdańsku – Stogi Pana Łukasza Prażmowskiego oraz Pana Andrzeja Łockiewicza dyrektora Biura Okręgu Pomorskiego. 

Prezes Okręgu Pomorskiego Mieczysław Kamiński w imieniu Prezesa Polskiego Związku Działkowców Pana Eugeniusza Kondrackiego wręczył Prezydent Miasta Gdańska Aleksandrze Dulkiewicz Medal 40-lecia Polskiego Związku Działkowców „Bene Meritus”.

Tym samym Pani Aleksandra Dulkiewicz dołączyła do grupy zasłużonych samorządowców dla Polskiego Związku Działkowców.

Spotkanie odbyło się w sympatycznej i przyjaznej atmosferze. Prezes Okręgu Pomorskiego PZD zapoznał Panią Prezydent z trudnościami z jakimi borykają się działkowcy w zagospodarowaniu swoich ogródków. Podkreślił, że w Gdańsku zlokalizowane są  82 ROD-y, które stanowią największe skupisko ogrodów w Okręgu Pomorskim PZD.

Prezydent Gdańska poprosiła Prezesa Okręgu Pomorskiego o zorganizowanie spotkań z działkowcami we wskazanych przez władze okręgu Rodzinnych Ogrodach Działkowych położonych na terenie miasta Gdańska. 

Pan Franciszek Potulski poinformował Panią Prezydent o współpracy Okręgu Pomorskiego PZD z Marszałkiem Województwa Pomorskiego. Podkreślił, że Rodzinne Ogrody Działowe bezpośrednio realizują zadania z zakresu tworzenia warunków do aktywności życiowej seniorów, a także pielęgnują oazy zróżnicowanej zieleni niezbędne wręcz w zurbanizowanych środowiskach miejskich jakim jest miasto Gdansk. Rośliny, niewielkie zwierzęta, ptaki i owady stanowią nieocenioną obecność w życiu człowieka. 

Pani Aleksandra Dulkiewicz od momentu objęcia urzędu Prezydenta Miasta Gdańska pomaga działkowcom. Działkowcy czują jej życzliwość, otwartość. Dostrzegają też jej zaangażowanie i starania, aby ogrody gdańskie pozostały w stanie nienaruszonym. Trudne sprawy związane z modernizacją układu komunikacyjnego, które bezpośrednio dotyczą częściowej lub całkowitej likwidacji ROD stara się procedować w możliwie najkorzystniejszy sposób dla ogrodów i działkowców.

Prezes Okręgu Pomorskiego PZD Pan Mieczysław Kamiński zaprosił Prezydent Gdańska Panią Aleksandrę Dulkiewicz na Okręgowe Dożynki, które będą organizowane w roku 2022 w Chojnicach.

Dyrektor biura

mgr inż. Andrzej Łockiewicz

Galeria