Kolejne szkolenie dla działkowców i nowych działkowców w Okręgu Pomorskim PZD - 13.05.2022

1305.2022

W dniu  11.05.2022 r. przeprowadzone zostało szkolenie dla działkowców i nowych działkowców w formie zdalnej. Uczestników powitał Dyrektor Biura Okręgu Pomorskiego PZD Pan Andrzej Łockiewicz i Instruktor do spraw ogrodniczych Pani Bożenna Kaczmarek.

Celem szkolenia było zapoznanie uczestników z zagadnieniami dotyczącymi aspektów prawno-organizacyjnych w PZD, które omówił Inspektor ds.  terenowo - prawnych Pan Marcin Matyszkiewicz oraz zagadnień z dziedziny warzywnictwa, roślin ozdobnych oraz ochrony roślin na działce, które omówiła Pani Sabina Chinalska Instruktor Okręgowy SSI.

W  Okręgu Pomorskim PZD w Gdańsku można odebrać materiały dotyczące nowoczesnego zagospodarowania i użytkowania działek na miarę potrzeb współczesnych rodzin. Materiały szkoleniowe i informacyjne przygotowuje i przesyła Jednostka Krajowa PZD do Okręgu Pomorskiego PZD.

Przeszkolono 76 działkowców i nowych działkowców z 23 ROD.

Na zakończenie Pani Sabina Chinalska i Pan Marcin Matyszkiewicz udzielili odpowiedzi na pytania uczestnikom szkolenia.

 

Instruktor ds. ogrodniczych

Bożenna Kaczmarek 

 

Galeria