Szkolenie dla działkowców i nowych działkowców w Okręgu Pomorskim PZD - 10.03.2022

1003.2022

W dniu  09.03.2022 r. odbyło się szkolenie dla działkowców i nowych działkowców w formie zdalnej. Uczestników powitał Dyrektor Biura Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku Pan Andrzej Łockiewicz i Instruktor do spraw ogrodniczych Pani Bożenna Kaczmarek.

Celem szkolenia było zapoznanie uczestników z zagadnieniami dotyczącymi  aspektów prawno-organizacyjnych w PZD, które omówił Starszy Inspektor ds.  terenowo - prawnych Pan Marcin Matyszkiewicz. Zagadnienia zagospodarowania działki i prac wiosennych na działce omówiła Pani Sabina Chinalska Instruktor Okręgowy SSI.

Uczestnicy szkolenia zostali również poinformowani jakie materiały dotyczące zagospodarowania nowoczesnej działki można odebrać w Biurze Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku, które przygotowuje i przesyła Jednostka Krajowa PZD do Okręgów.

Przeszkolono 63 działkowców i nowych działkowców z 11 ROD.  Na zakończenie szkolenia Pan Marcin Matyszkiewicz udzielał odpowiedzi na szczegółowe pytania uczestników szkolenia.

 

Bożenna Kaczmarek 

Instruktor ds. ogrodniczych

Biuro Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku

Galeria