Szkolenie dla księgowych, Skarbników i Przewodniczących Komisji Rewizyjnych ROD - 24.02.2022

2402.2022

W dniach 17 i 24 lutego 2022 roku. zgodnie z Uchwałą Nr 40/2022 Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie wdrożenia w Okręgach i ROD „Wytycznych dotyczących zasad rozliczania wynagrodzeń w PZD w związku z tzw. „Polskim Ładem” przeprowadzono w formie zdalnej szkolenie dla księgowych, Skarbników i Przewodniczących Komisji Rewizyjnych ROD. Szkolenie prowadzili Dyrektor Biura Okręgu Pan Andrzej Łockiewicz i Główny Księgowy Okręgu Pani Dorota Rutkowska. Szkolenie dotyczyło głównie zasad rozliczenia wynagrodzeń  w PZD w związku z tzw. „Polskim Ładem”.

Frekwencja była wysoka i uczestniczyli w nim wszyscy zaproszeni. Łącznie przeszkolono ze 148 ROD księgowe, Skarbników i Przewodniczących Komisji Rewizyjnych ROD ze 112 ROD z zaproszenia nie skorzystało 15 ROD.

 

Prowadzący szkolenie przypomnieli także, że zgodnie z  Uchwałą Nr 21/02/2022 Okręgowego Zarządu Pomorskiego PZD w Gdańsku z dnia 11 lutego 2022 roku w sprawie wyznaczenia terminu składania przez ROD Okręgu Pomorskiego sprawozdań finansowych za rok 2021 został on ustalony na dzień 15 marca 2022 r.

Szkolenie zakończyła dyskusja i udzielanie odpowiedzi na pytania.

 

Dyrektor Biura Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku

mgr inż. Andrzej Łockiewicz

Główny Księgowy Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku

mgr Dorota Rutkowska

 

Galeria