Szkolenia dla działkowców - 06.04.2022

0604.2022

Okręgowy Zarząd Pomorski PZD w Gdańsku wdraża program szkoleń stacjonarnych.

Począwszy od kwietnia 2022 roku w każdą drugą i czwartą środę miesiąca w godzinach od 16.00 do 18.00 odbywać się będą szkolenia stacjonarne w Biurze Okregu Pomorskiego PZD w Gdańsku.

Wszystkich chętnych do odbycia szkolenia należy zgłaszać na adres gdansk@pzd.pl z podaniem następujących danych:

- imię i nazwisko

- nazwa ROD

- adres e-mail (konieczny w celu przekazania zaproszenia do udziału w szkoleniu na platformie Teams)

- telefon kontaktowy

Udział w szkoleniu jest nieodpłatny.

Okregowy Zarząd Pomorski PZD w Gdańsku zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia w razie braku minimalnej liczby uczestników w danym terminie.

 

                                                                                                                            Prezes Okręgu Pomorskiego PZD

                                                                                                                               dr inż. Mieczysław Kamiński

Galeria