Prezydent Miasta Gdyni wyróżniony przez Polski Związek Działkowców - 31.12.2021

3112.2021

W czwartek, 30 grudnia br. odbyło się spotkanie w Urzędzie Miasta Gdyni Pana Mieczysława Kamińskiego Prezesa Okręgu Pomorskiego PZD, Pana Władysława Kurchana Przewodniczącego Kolegium Prezesów Zarządów ROD w Gdyni oraz Prezesa Zarządu ROD „Kotwica” w Gdyni, Pana Andrzeja Łockiewicza Dyrektora Biura Okręgu Pomorskiego PZD z Panem Wojciechem Szczurkiem Prezydentem Miasta Gdyni i Panem Jakubem Ubych, Wiceprzewodniczącym Rady Miasta Gdyni oraz Przewodniczącym Klubu Radnych Samorządność.

Prezes Okręgu Pomorskiego Mieczysław Kamiński w imieniu Prezesa Polskiego Związku Działkowców Eugeniusza Kondrackiego wręczył Prezydentowi Miasta Wojciechowi Szczurkowi Jubileuszowy Medal 40-lecia Polskiego Związku Działkowców.

Tym samym Pan Wojciech Szurek dołączył do grupy zasłużonych samorządowców dla Polskiego Związku Działkowców. Spotkanie to odbyło się w roku, w którym Polski Związek Działkowców obchodzi jubileusz 40-lecia swojego istnienia.

Pan Wojciech Szczurek od momentu objęcia urzędu Prezydenta Miasta Gdyni pomaga działkowcom. Działkowcy czują jego życzliwość, otwartość i chęć współpracy. Dostrzegają też jego zaangażowanie i starania, aby ogrody gdyńskie pozostały w stanie nienaruszonym.

Trudne sprawy związane z modernizacją układu komunikacyjnego, które bezpośrednio dotyczą częściowej likwidacji ROD stara się procedować w możliwie najkorzystniejszy sposób dla ogrodów.

 

Przewodniczący Kolegium Prezesów Zarządów ROD w Gdyni zwrócił się z prośbą,  by Władze Samorządu wyraziły zgodę, aby ROD zlokalizowane na terenie Gdyni mogły nadal podpisywać umowy z odbioracmi odpadów komunalnych. Tym samym byłyby wyłączone z systemu gminnego. Prezydent Miasta Gdyni zobowiązał się do rozpatrzenia prośby działkowców.

Na zakończenie spotkania Prezydent Miasta poinformował, że zespół powołany w urzędzie pracuje nad rozwiązaniami związanymi z integracją na ternie miasta, akcji aktywizacji fizycznej i psychicznej seniorów i tym samym widzi dużą rolę w tym zakresie rodzinnych ogrodów działkowch. Zaproponował powrót do spotkań Prezydenta z Prezesami Zarządów ROD z Gdyni, przerwanych przez pandemię. Inicjatywę w tym zakresie pozostawił Przewodniczącemu Kolegium Zarządów ROD miasta Gdyni.

Prezes Okręgu Pomorskiego PZD Pan Mieczysław Kamiński zaprosił Prezydenta Gdyni Pan Wojciecha Szczurka na Okręgowe Dni Działkowca, które będą organizowane w roku 2022 w Chojnicach. Zaproszenie zostało przyjęte.

 

Dyrektor Biura Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku

Andrzej Łockiewicz

 

Autor zdjęć - Paweł Kukla / gdynia.pl. 

Galeria