W Nowym Ratuszu obradowała Rada Seniorów Miasta Gdańsk - 17.12.2021

1712.2021

15.12.2021 roku w Nowym Ratuszu obradowała Rada Seniorów Miasta Gdańsk. Radni przygotowali bardzo ważną uchwałę dotyczącą działań ekologicznych w Gdańsku, które powinny podjąć władze Miasta, władze państwa oraz przedstawiciele środowiska gdańskich seniorów. Uczestnikami byli Zastępca Prezydenta ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu - Piotr Borawski, Komendant Straży Miejskiej w Gdańsku - Leszek Walczak, przedstawiciele Gdańskiego Zarząd Dróg i Zieleni, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Okręgu Pomorskiego.

Polski Związek Działkowców Okręgowy Zarząd Pomorski w Gdańsku, reprezentowała Leonarda Bachar -Kowalska i Franciszek Potulski członkowie Okręgowego Zarządu Pomorskiego PZD w Gdańsku oraz Dyrektor Biura Okręgu Pomorskiego PZD – Andrzej Łockiewicz.

Franciszek Potulski członek Okręgowego Zarządu Pomorskiego PZD  i  Dyrektor Biura Okręgu Pomorskiego w Gdańsku reprezentując 82 Rodzinne Ogrody Działkowe w swoich wystąpieniach podkreślili rolę ROD w realizacji zadań z zakresu tworzenia warunków do aktywności życiowej seniorów, a także pielęgnacji oaz zróżnicowanej zieleni wręcz niezbędnej w zurbanizowanym środowisku miasta Gdańska. Rośliny, niewielkie zwierzęta, ptaki i owady stanowią nieocenioną obecność w życiu człowieka. Niemy pomnik drzewa lub zwierzęcia na zabetonowanym placu jest przykładem niezrozumienia czym dla człowieka jest przyroda i jej zrównoważony rozwój.

Zadeklarowali współpracę w realizacji zadań JST dotyczących szeroko rozumianej ochrony środowiska i aktywności fizycznej i intelektualnej osób starszych.

Fot. G. Mehring / gdansk.pl

Andrzej Łockiewicz

Dyrektor Biura Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku

 

 

Galeria