Kompostownik ogólnodostępny na terenie ROD 26.11.2021

2611.2021

 Rodzinny Ogród Działkowy im. Władysława Sikorskiego w Gdyni w roku bieżącym wdrożył wprowadzony przez Krajową Radę PZD „Otwarty Program Klimatyczny i Bioróżnorodności”, który polega na stworzeniu na terenie ogrodu wspólnego kompostownika do użytku wewnętrznego przez działkowców.

 

Zgodnie z przyjętym programem przez KR PZD, zamknięcie materii w obiegu ogrodowym poprzez jej kompostowanie jest działaniem wspierającym bioróżnorodność na ogrodzie i działkach. Przetwarzanie materii w kompostowniku oraz wykorzystanie jej do nawożenia, jest formą rekompensaty strat składników pokarmowych pobranych przez rośliny uprawne. Z kompostem oddajemy ziemi materię i energię, która z niej pochodzi. Materia organiczna wykorzystywana jest jako pokarm przez organizmy glebowe i tym samym tworzy korzystne warunki do ich rozwoju.

Dodatkowo rosnące koszty finansowe związane z wywozem odpadów zielonych głównie traw oraz miękkich części roślin z terenu ogrodu, wymusiło na Zarządzie ROD podjęcie działań związanych z zaniechaniem wywozu materii zielonej w 2021 r. poza teren ogrodu. Wobec uzasadnionej potrzeby obniżania kosztów związanych z utrzymaniem ogrodu, oraz odzyskiwaniem cennych substancji odżywczych, stworzono kompostownik, który będzie w najbliższym latach się rozwijał. Docelowo planuje się stworzyć trzy komory  kompostowe, które będą odbierały odpady zielone – pochodzące z roślin miękkich, które ulegają szybkiemu rozpadowi. Dodatkowo jeden kompostownik będzie przewidziany na jeden cykl roczny. Natomiast po upływie trzy letniego okresu kompostowania uzyskana substancja organiczna zostanie przekazana do dyspozycji działkowcom przed sezonem wegetacyjnym. 

Dodatkowo w okresie gromadzenia materiału roślinnego kompostownik jest wzbogacany komponentami wspomagających proces kompostowania  w celu  przyspieszenia  procesu  rozpadu materii organicznej  i tym samym  ograniczenia  emisji odorów. Należy podkreślić, że kompostowany materiał jest również traktowany środkami fitosanitarnymi zwalczającymi patogeny roślin. Mamy nadzieję, że po tak przeprowadzonym procesie kompostowania powstanie produkt zwany kompostem, który ponownie wróci do obiegu na teren ogrodu.

Jednocześnie Zarząd ROD nie zwolnił działkowców od posiadania kompostowników na własnej działce o którym mowa § 42 Regulaminu ROD PZD. Ogólnodostępny kompostownik jest uzupełnieniem tego czego działkowiec nie jest w stanie przerobić
na własnej działce.

Wprowadzenie kompostownika ogólnodostępnego na terenie ogrodu pozytywnie zostało przyjęte przez działkowców. Niestety jak każde przedsięwzięcie posiada wady, które związane są z poświęceniem czasu zwłaszcza w okresie wegetacyjnym gdzie odpadów organicznych jest najwięcej. Prace z prowadzeniem kompostownika polegają miedzy innymi na podrzucenia materiału zielonego, właściwej segregacji tak aby materiał zgromadzony był wolny od plastiku, metali i gałęzi.

Grzegorz Drozdowski

Sekretarz Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku

Galeria