Szkolenie Prezesów Zarządów ROD i Przewodniczących Komisji Rewizyjnych ROD z Powiatu Tczewskiego i z Pruszcza Gdańskiego - 25.11.2021

2511.2021

W dniu 23.11.2021 roku w Tczewie odbyło się szkolenie Prezesów Zarządów ROD i Przewodniczących Komisji Rewizyjnych ROD z Powiatu Tczewskiego i z Pruszcza Gdańskiego zorganizowane przez Okręg Pomorski PZD w Gdańsku.

Szkolenie rozpoczął Marian Okapiec Przewodniczący Kolegium Prezesów ROD Powiatu Tczewskiego. Przywitał Prezesa Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku Pana Mieczysława Kamińskiego, Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku Pana Bogusława Dąbrowskiego, członków Okręgowego Zarządu Pomorskiego PZD w Gdańsku Panią Leonardem Bachar – Kowalską Przewodniczącą Komisji Konkursowej i Szkoleniowej Okręgowej Rady, Pana Franciszka Potulskiego Przewodniczącego Komisji Promocji Związku i Współpracy z JST, Pana Stefana Grossa członka Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD, Dyrektora Biura Okręgu Pana Andrzeja Łockiewicza oraz uczestników szkolenia.

Prezes Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku Pan Mieczysław Kamiński przekazał uczestnikom szkolenia pozdrowienia i życzenia od Prezesa Polskiego Związku Działkowców Pana Eugeniusza Kondrackiego.

Pani Leonarda Bachar – Kowalska szeroko omówiła przebieg WZS/KD w Okręgu Pomorskim. Zwróciła uwagę na nieprawidłowości, jakie występowały w dokumentach dostarczonych do Okręgu oraz udzieliła odpowiedzi na pytania skierowane do niej.

Prezes Okręgu Pomorskiego PZD omówił prowadzenie inwestycji i remontów w ROD. W swoim wystąpieniu przypomniał zasady prowadzenia inwestycji i remontów w zgodzie z obowiązującymi przepisami związkowymi. Podkreślił, że błędy, które występują w dokumentacji przesyłanej do biura Okręgu często uniemożliwiają procedowanie inwestycji i remontów w ogrodach.

Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku omówił rolę i zadania Komisji Rewizyjnej ROD w działalności ogrodu. W swoim wystąpieniu podkreślił, że Komisja Rewizyjna ROD działa kolegialnie, jak każdy inny organ związkowy. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ROD odpowiada za działanie komisji, ale nie może sam prowadzić kontroli w ogrodzie. Zwrócił się do uczestników szkolenia o bezwzględne przestrzeganie przepisów obowiązujących w PZD.

Pan Franciszek Potulski omówił rolę i zadania Zarządów ROD w zakresie realizacji zadań, które przynależą do JST a praktycznie są wykonywane przez ogrody. Przypomniał, że warto podejmować współpracę z władzami samorządów terytorialnych w zakresie roli i zadań rodzinnych ogrodów na ich terenie.

Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku wraz z Dyrektorem biura Okręgu przypomnieli o obowiązkach, jakie ciążą Zarządach i Komisjach Rewizyjnych ROD w zakresie przestrzegania postanowień RODO. Wskazali ścieżkę postępowania przez Zarządy ROD w razie zdecydowania się na montaż monitoringu w ogrodzie.

Przewodniczący Kolegium Prezesów ROD Powiatu Tczewskiego omówił rolę i zadania Kolegiów Prezesów ROD. Zaznaczył, że w ich powiecie jest dobra współpraca z JST, a szczególnie z Prezydentem miasta Tczew, który regularnie spotyka się z Kolegium Prezesów Zarządów ROD.

 Dyrektor biura Okręgu Pomorskiego wraz z Przewodniczącym Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD zwrócili uwagę na konieczność prowadzenie księgowości w programie DGCS PZD System i niezwłocznego przekazania księgowości do OFK.

Następnie uczestnicy szkolenia wymienili się doświadczeniami oraz przekazali władzom okręgu najważniejsze ich zdaniem problemy związane z funkcjonowaniem ROD.

Prezes Okręgu Pomorskiego podziękował Przewodniczącemu Kolegium Prezesów ROD Powiatu Tczewskiego oraz wszystkim za przybycie i aktywność.

Dyrektor biura Okręgu Pomorskiego PZD

mgr inż. Andrzej Łockiewicz

Galeria