Obradował Krajowy Zarząd - 10.11.2021

1011.2021

W dniu 10 listopada 2021 r., w trybie zdalnym odbyło się posiedzenie Krajowego Zarządu PZD, któremu przewodniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. Krajowy Zarząd PZD obradował w pełnym składzie. Obecna również była Pani Maria Fojt-Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD.

Prezes PZD omówił Stanowisko w sprawie funkcjonowania ośrodków finansowo-księgowych, które ostatecznie ustalono w formie Apelu skierowanego  do zarządów ROD o podjęcie niezwłocznych działań mających na celu jak najszybsze przystąpienie ROD do OFK.

Następnie rpr Tomasz Terlecki przedstawił projekt uchwały w sprawie odstąpienia od umowy dzierżawy działkowej w ROD im. Wieniawskiego w Rzeszowie.

Krajowy Zarząd PZD, przyjął uchwałę w sprawie zarejestrowania w rejestrze ROD PZD rodzinnego ogrodu działkowego „WRZOS” w Zielonce, woj. Mazowieckie.

Po przedstawieniu przez Kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami – Mariolę Kobylińską projektów dokumentów, Krajowy Zarząd PZD podjął uchwały  w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego działki nr 4 w ROD „MAGNOLIA” w Szczawnie-Zdroju oraz  działki  nr 491/20 przynależnej do  ROD „DĄBRÓWKA” w Jedlinie-Zdroju.

Krajowy Zarząd PZD udzielił zarządowi ROD „BUDOWLANI” w Rzeszowie  pożyczki z Funduszu Samopomocowego PZD na realizację  inwestycji- remont sieci wodociągowej w ROD. Przyznana została również pożyczka na modernizacje sieci energetycznej  dla zarządu ROD „Zalesie” w Rzeszowie.

W dalszej części posiedzenia Krajowy Zarząd przyznał dotacje dla Okręgu Zarządu Mazowieckiego PZD w Warszawie na udzielenie wsparcia finansowego na wyposażenie w sprzęt techniczny nowo powstały Ośrodek Finansowo-Księgowy w Płocku.

Krajowy Zarząd przyjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 119/2021 z dnia 22 kwietnia 2021r. dot. ROD „Nowalijka” w Żyrardowie oraz uchwałę w sprawie wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej dot. ROD „Wyspa Pucka” w Szczecinie.

                                                                                                                                    AO

Galeria