Budki lęgowe na działkach - 09.11.2021

0911.2021

Nasze działki to ważne miejsce dla zwierząt, odwiedzają nas ptaki, jeże czasem wiewiórki. Warto pomyśleć o naszych przyjaciołach, gdy zbliża się zima.

Zachęcamy działkowców do wieszania budek lęgowych, możemy je wieszać przez cały rok, jednak najbardziej dogodnym terminem jest jesień. Będą one idealnym schronieniem dla ptaków, które zimują w Polsce i pomoże im przetrwać mrozy. Wieszając budki lęgowe pomagamy ptakom, zwłaszcza tam gdzie nie ma naturalnych dziupli.

Budki lęgowe trzeba powiesić na określonej wysokości optymalnie od 2 do 5 metrów. Wyjątkiem są budki dla większych ptaków. Wieszamy je w miejscach osłoniętych od wiatru i nadmiernego nasłonecznienia. Starajmy się aby otwór skierowany był na północ a budka powieszona nie od strony południowej ze względu na duże nasłonecznienie. Musimy pamiętać również o zawieszniu ich w pewnej od siebie odległości. Ważna jest lokalizacja oraz wielkość otworu wlotowego. Powinien być on umieszczony jak najdalej od dna budki – drapieżniki nie będą mogły dosięgnąć lokatorów.

Dobrze aby chociaż jedna ścianka budki była demontowana ponieważ ułatwi to czyszczenie, które należy wykonać przynajmniej raz w roku. Czyszczenie należy wykonywać w szczelnych grubych rękawicach i z osłoną twarzy ponieważ odchody ptaków mogą być źródłem chorób. Najkorzystniejszym terminem do czyszczenia jest okres po lęgu czyli od 16 października do końca lutego.Okres ten gwarantuje, że w tym czasie żaden ptak nie będzie miał lęgu.

 

Bożenna Kaczmarek

Instruktor ds. ogrodniczych

Biuro Okręgu Pomorskiego PZD

 

Galeria