Wycieczka dzieci w ROD im. gen. Władysława Sikorskiego w Kwidzynie - 04.10.2021

0410.2021

W ramach porozumienia zawartego pomiędzy Rodzinnym Ogrodem Działkowym  i przedszkolami w Kwidzynie ogród często odwiedzają dzieci. Wycieczki do ogrodu realizowane są w ramach programu dla dzieci w wieku przedszkolnym z zakresu edukacji przyrodniczej. Program ma za zadanie rozbudzić w dziecku zainteresowanie światem przyrody, obserwowanie zjawisk atmosferycznych, zmian w wyglądzie roślin stosownie do pór roku, dostrzeganie bogactw daru natury i obserwowanie prac ludzi np. w ogródkach działkowych. Dzieci podczas pobytu na działkach mają bliski kontakt z przyrodą i okazję bezpośredniej obserwacji zachodzących zjawisk w przyrodzie.

W dniu 28 września br. w ramach programu, dzieci przebywały na terenie naszego ogrodu. Przedszkolaków po ogrodzie oprowadzał ogrodowy instruktor SSI Waldemar Waruszewski, który na zadawane pytania udzielał stosownych odpowiedzi. W trakcie wycieczki przedszkolacy miały okazję zobaczyć rosnące rośliny, warzywa i owoce na drzewach. Duże zainteresowanie wzbudziło drzewko pomarańczy z owocami, bo i takie ciekawe okazy można spotkać na naszych działkach.

Ze względu na porę roku niektórych warzyw i owoców nie można było juz zobaczyć na działkach, jednakże dzieci mogły je oglądać na tablicach dydaktycznych znajdujących się w sali w Domu Działkowca.

Podczas odpoczynku dzieci zostały poczęstowane soczkiem i cukierkami. Ponadto 28 września obchodzono Dzień Jabłka, dlatego nie obyło się bez tych owoców, które mali uczestnicy wycieczki zabrały ze sobą.

Panie opiekunki wraz z dziećmi podziękowały Panu Prezesowi Jarosławowi Parusowi za mile spędzony czas, a w ramach podziękowania przekazały rysunki dzieci - działka w oczach dziecka.

 

 Jarosław Parus

Prezes Zarządu ROD im. gen. Władysława Sikorskiego w Kwidzynie

Galeria