Porozumienie o współpracy pomiędzy Województwem Pomorskim a Okręgiem Pomorskim Polskiego Związku Działkowców w Gdańsku

2608.2021

Zgodnie z ustaleniami w czasie spotkania z dnia  17 sierpnia 2021 roku które miało miejsce w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w dniu 25.08.2021 roku nastąpiło podpisanie „Porozumienie o  współpracy pomiędzy Województwem Pomorskim a Okręgiem Pomorskim Polskiego Związku Działkowców w Gdańsku”.

Porozumienie w imieniu  Województwa Pomorskiego podpisał Marszałek Województwa Pomorskiego Pan Mieczysław Struk, a imieniu Okręgu Pomorskiego Polskiego Związku Działkowców w Gdańsku Prezes Okręgu Pan Mieczysław Kamiński oraz Sekretarz Okręgu Pan Grzegorz Drozdowski.

W spotkaniu uczestniczył również, członek Okręgowego Zarządu Pomorskiego PZD w Gdańsku Pan Franciszek Potulski oraz Dyrektor Biura Okręgu Pan Andrzej Łockiewicz a także Pełnomocnik Marszałka ds. dialogu społecznego Pan Włodzimierz Szordykowski.

W trakcie spotkania ustalono ponadto, że Okręg Pomorski przygotowywać będzie cykliczne informacje o ROD-ach które będą zamieszczane w prasie i na  stronach Internetowych Województwa Pomorskiego.

Na zakończenie spotkania Prezes Okręgu Pomorskiego Polskiego Związku Działkowców Pan Mieczysława Kamiński wręczył „Kosz Dożynkowy” Marszałkowi Województwa Pomorskiego Panu Mieczysławowi Struk.

Fot. Aleksander Olszak/UMWP

Dyrektor Biura Okręgu Pomorskiego w Gdańsku

mgr inż. Andrzej Łockiewicz

Galeria