Spotkanie z Marszałkiem Województwa Pomorskiego

1908.2021

   W dniu 17 sierpnia 2021 roku odbyło się spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. W spotkaniu brali udział, Marszałek Województwa Pomorskiego Pan Mieczysław Struk, Prezes Okręgu Pomorskiego PZD Pan Mieczysław Kamiński, członek Okręgowego Zarządu Pomorskiego PZD w Gdańsku Pan Franciszek Potulski oraz Dyrektor Biura Okręgu Pan Andrzej Łockiewicz.

Spotkanie dotyczyło problemów z jakimi borykają się ROD-y zlokalizowane na terenie Okręgu Pomorskiego PZD. Prezes Okręgu przedstawił w ogólnym zarysie rolę jaką odrywają ROD-y w życiu społecznym oraz podkreślił ich rolę jako „zielonych zróżnicowanych płuc miast i gmin w Województwie Pomorskim”. Zarysował zasady obowiązujące w Polskim Związku Działkowców i zaznaczył jak ważna jest rola i pomoc Władz Województwa w zakresie harmonijnej współpracy dla dobra działkowców a tym samym mieszkańcom naszego Województwa.

Zaprosił Pana Marszałka na Okręgowe Dni Działkowca.

Marszałek Województwa Pomorskiego Pan Mieczysław Struk poinformował, że w ramach swoich kompetencji będzie wspierał rodzinne ogrody działkowe należące do PZD.

Zapewnił również, że dołoży starań aby ROD-y zlokalizowane na terenie Województwa Pomorskiego pozostały nienaruszone w swoich obszarach. Podziękował za zaproszenie na Okręgowe Dni Działkowca.

Pan Franciszek Potulski nadmienił, że ROD realizują między innymi politykę senioralną, ekologiczna a tym samym pomagają Władzom Województwa w ich realizacji.

Na zakończenie spotkania ustalono, że w dniu 25 sierpnia 2021r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego zostanie podpisane „Porozumienie w sprawie  współpracy pomiędzy Województwem Pomorskim a Okręgiem Pomorskim Polskiego Związku Działkowców w Gdańsku”.

Dyrektor Biura Okręgu Pomorskiego w Gdańsku

mgr inż. Andrzej Łockiewicz

Galeria