I posiedzenie Kolegium Prezesów Zarządów ROD w powiecie malborskim - 29.07.2021

2907.2021

W dniu 06.07.2021 roku na terenie ROD „Kolejarz” w Malborku  odbyło się pierwsze posiedzenie Kolegium Prezesów Zarządów ROD w powiecie malborskim. W spotkaniu uczestniczył Prezes Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku dr Mieczysław Kamiński, dyrektor biura Okręgu Pomorskiego PZD Andrzej Łockiewicz oraz Prezesi Zarządów ROD wchodzących w skład Kolegium. Spotkaniu przewodniczył Pan Ryszard Gurtiaków  Prezes Zarządu ROD „Kolejarz” w Malborku.

Celem spotkania był wybór nowych władz Kolegium Prezesów Zarządów ROD w powiecie malborskim oraz szkolenie z zakresu organizacji i przeprowadzenia WZ/KD w ROD za lata 2019 i 2020 do 31 sierpnia 2021 roku. Po stwierdzeniu przez Przewodniczącego prawomocności spotkania jednogłośnie wybrano:

Ryszarda Gurtiakowa   z ROD „Kolejarz” w Malborku na Przewodniczącego Kolegium, Iwonę Promińską z ROD „Juranda” w Malborku na Zastępcę Przewodniczącego Kolegium oraz Genowefę Michalską z ROD „Zatorze” w Malborku na Sekretarza Kolegium.

Po wyborach jako pierwszy zabrał głos Pan Ryszarda Gurtiaków, który przedstawił plan działania kolegium na najbliższy rok. Podkreślił konieczność zintensyfikowania współpracy z samorządem terytorialnym w tym podkreślanie roli ROD w kształtowaniu polityki senioralnej i szeroko pojętej ochrony środowiska. Zaproponował wspólną organizację obchodów rocznic powstania ROD w powiecie malborskim. Propozycja została przyjęta przez aklamację. Zwrócił się z wnioskiem do Prezesa Okręgu Pomorskiego o uhonorowanie dyplomami pamiątkowymi i puchami okolicznościowymi ROD, które obchodzą 50, 60, 65 i 75 „lecia” założenia.

Następnie Prezes Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku dr Mieczysław Kamiński przypomniał o obowiązku zorganizowania Walnych Zebrań Sprawozdawczych /Konferencji Delegatów w ROD do dnia 31.08.2021 r. Przeprowadził krótki instruktaż dotyczący obostrzeń sanitarnych związanych z pandemią które należy przestrzegać podczas przeprowadzenia WZ/KD.

Dyrektor Biura Okręgu Pomorskiego PZD Andrzej Łockiewicz omówił pracę Biura Okręgu Pomorskiego. Przypomniał również o obowiązku przestrzegania RODO w czasie przygotowania i przeprowadzania WZ/KD. Wspomniał również, że zgodnie z Uchwałą Krajowego Zarządu PZD wszystkie ROD mają obowiązek przystąpić do OFK do 31 grudnia 2021 roku.

Dyskutowano również na inne ważne tematy w tym obecnej sytuacji Związku, trudnościami z jakimi spotykają się poszczególne Zarządy ROD w realizacji statutowych zadań na co istotny wpływ ma pandemia koronawirusa. 

Dyrektor Biura Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku

mgr inż. Andrzej Łockiewicz

Galeria