Informacja z posiedzenia Kolegium Prezesów Zarządów ROD w Gdyni - 22.07.2021

2207.2021

W dniu 19.07.2021 roku na terenie ROD „Kotwica” w Gdyni odbyło się posiedzenie Kolegium Prezesów Zarządów ROD w Gdyni. W spotkaniu uczestniczył Prezes Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku dr Mieczysław Kamiński oraz dyrektor biura Okręgu Pomorskiego PZD Andrzej Łockiewicz. Spotkaniu przewodniczył Pan Władysław Kurchan Prezes Zarządu ROD „Kotwica” w Gdyni.

Celem spotkania był wybór nowych władz Kolegium Prezesów Zarządów ROD w Gdyni. Po stwierdzeniu przez Przewodniczącego prawomocności spotkania jednogłośnie wybrano:

Władysława Kurchana  z ROD „Kotwica” na Przewodniczącego Kolegium,

Elżbietę Urbańską z ROD „Kaszubskie” na Zastępcę Przewodniczącego Kolegium oraz

Krystiana Kopycińskiego z ROD im. Władysława Sikorskiego na Sekretarza Kolegium.

Po wyborach jako pierwszy zabrał głos Pan Władysław Kurchan przedstawiając plan działania kolegium, zwracając szczególną uwagę na zmiany wprowadzone w nowelizacji tzw. ustawy śmieciowej i konieczności współpracy z samorządem terytorialnym. Prezes Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku dr Mieczysław Kamiński przypomniał o obowiązku statutowym zorganizowania Walnych Zebrań Sprawozdawczych w ogrodach do dnia 31.08.2021 r. Przeprowadził krótką instrukcję z bardzo cennymi uwagami dotyczącymi obostrzeń sanitarnych związanych z pandemią. Dyrektor Biura Okręgu Pomorskiego PZD Andrzej Łockiewicz omówił działania Biura Okręgu Pomorskiego.

 

Danuta Sopolińska

Prezes Zarządu ROD im. Mikołaja Reja w Gdyni

Galeria