Kolejnych przekształceń ogrodów działkowych w osiedla nie będzie - 09.07.2021

0907.2021

Na prośbę Prezesów Zarządów ROD w Chojnicach, taką właśnie deklarację złożył burmistrz Arseniusz Finster.  W powiecie chojnickim mamy 7 ogrodów działkowych.

W Chojnicach takie tereny do wypoczynku i rekreacji zajmują powierzchnię około 60 ha. Działki ogródkowe w większości są uzbrojone. - Ogrody są otwarte dla wszystkich. Popyt na działki jest tak duży, że każdego dnia ludzie o nie pytają - informuje Jerzy Megger, Prezes Zarządu ROD "Żwirki i Wigury", a także członek Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku.

Nie jest też rzadkością, że niektórzy na działkach po prostu mieszkają, przez co też stają się uciążliwi dla swoich sąsiadów, typowych działkowców. Zarządy ROD podejmują interwencję choćby w sprawie aut parkowanych na terenie działek. - W tej chwili dostrzega się mocno naciski osób, które mieszkają na działkach całorocznie, choć ustawa zabrania zamieszkiwania całorocznego na ogródkach działkowych - mówi Prezes Zarządu ROD "Przyszłość" Józef Kałduński. Są zakusy, aby kolejne ogrody w Chojnicach przekształcać wzorem Metalowca w osiedla mieszkaniowe.

- W mieście funkcjonuje studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta. W tym dokumencie są wpisane ogrody działkowe. Chciałbym powiedzieć bardzo mocno, że miasto Chojnice dopóki ja jestem burmistrzem i jest ta rada miejska, nigdy nie będzie ingerowało w strukturę ogrodów działkowych, to zawsze będą ogrody działkowe. Poza Metalowcem, którego przekształciliśmy, nie będziemy przekształcać żadnego ogrodu działkowego w osiedle mieszkaniowe. Nie będziemy wywłaszczać działkowców, nie będziemy tam budować marketów, nie będziemy przekwalifikowywać tych terenów na tereny przemysłowe, to zawsze mają być ogrody działkowe. A nawet uważam, że warto byłoby pomyśleć nad stworzeniem nowego ogrodu działkowego w Chojnicach, gdyby takie możliwości były - uspokaja uprawiających przysłowiową marchewkę burmistrz Arseniusz Finster.

 

 źródło : chonice24.pl

 

Galeria