Przywrócenie bezpośredniej obsługi w biurach jednostek organizacyjnych PZD - 07.06.2021

0706.2021

Wychodząc naprzeciw potrzebom działkowców i ogrodów Krajowy Zarząd PZD na posiedzeniu w dniu 1 czerwca 2021 r. podjął uchwałę nr 172/2021 w sprawie przywrócenia bezpośredniej obsługi w biurach jednostek organizacyjnych PZD.

Z dniem 1 czerwca br. działkowcy, działacze i interesanci mają możliwość, przy zachowaniu wymogów sanitarnych, osobistego załatwiania spraw we wszystkich biurach jednostek organizacyjnych PZD.

Nadal obowiązują wszelkie zasady bezpieczeństwa, w tym bezwzględne zakrywanie nosa i ust, zachowanie dystansu, dezynfekcja rąk.

Pamiętajmy jednak, że trwające szczepienia i spadek liczby zachorowań nie oznaczają, że pandemię mamy za sobą, dlatego apelujemy o rozwagę podczas osobistych wizyt.

W związku z tym Dyrektor Biura Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku przywraca bezpośrednie przyjmowanie działkowców i  interesantów w biurze okręgu z dniem 1 czerwca 2021 r., przy zachowaniu wymogów sanitarnych.

Jednocześnie przypomina, że środa jest dniem pracy własnej Biura Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku.

 

Dyrektor Biura Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku

mgr inż. Andrzej Łockiewicz

Galeria