Spotkanie Działkowców z samorządowcami Miasta Kwidzyna - 01.06.2021

0106.2021

W dniu 27 maja 2021r. w Domu Działkowca w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. gen. Sikorskiego  odbyło się spotkanie Działkowców z samorządowcami miasta Kwidzyna, w którym uczestniczyli: I Wiceprezes Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku Pan Mieczysław Kamiński, Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej Pan Bogusław Dąbrowski, Dyrektor Biura Okręgu Pomorskiego PZD  w Gdańsku Pan Andrzej Łockiewicz, Wiceprezes Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku i Przewodniczący Kolegium Prezesów Zarządów ROD w Kwidzynie Pan Jarosław Parus.

Kwidzyński samorząd reprezentowali: Przewodniczący Rady Powiatu Miasta Kwidzyna Pan Jerzy Śnieg i Gospodarz Miasta Kwidzyna Pani Jolanta Grau.

Tematem spotkania było omówienie korzystnej i znaczącej roli jakie spełniają dla społeczności lokalnej Rodzinne Ogrody Działkowe w mieście Kwidzynie, wspieranie ich oraz  pomoc  merytoryczna i finansowa samorządu w dalszej działalności i rozwoju. Tematy zostały omówione szczegółowo. O roli i znaczeniu ROD w życiu społeczności lokalnej z uwzględnieniem roli  jaką spełniły dla społeczności lokalnej w okresie pandemii COVID-19, w swojej wypowiedzi podkreślił  I Wiceprezes Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku i Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku.

Przedstawiciele samorządu w swoich wypowiedziach  podkreślili, że zdają sobie sprawę z roli ROD w naszym mieście i w miarę możliwości oferują pomoc w rozwiązaniu problemów.

I Wiceprezes Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku z upoważnienia Pana Eugeniusza Kondrackiego Prezesa Polskiego Związku Działkowców wręczył Burmistrzowi Miasta Kwidzyna na ręce Pani Jolanty Grau Medal Jubileuszowy 120 lecia Ogrodów Działkowych w Polsce za wybitne zasługi dla rozwoju ogrodów działkowych.

Spotkanie upłynęło w miłej i życzliwej atmosferze.

 

Andrzej Łockiewicz

Dyrektor Biura Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku

Galeria