Spotkanie przedstawicieli Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku z Włodarzami Miasta Wejherowa - 28.05.2021

2805.2021

W dniu 24 maja 2021 roku odbyło się spotkanie w Urzędzie  Gminy Miasta Wejherowa między Włodarzami Miasta Wejherowa, a Okręgiem Pomorskim PZD w Gdańsku. W spotkaniu brali udział, ze strony Władz Miasta Pani Beata Rutkiewicz Zastępca Prezydenta ds. Rozwoju Miasta, kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki Pan Mirosław Ziemann. Stronę Okręgu reprezentowali I Wiceprezes Okręgu Pomorskiego PZD Pan Mieczysław Kamiński, Dyrektor Biura Okręgu Pan Andrzej Łockiewicz oraz Przewodniczący Kolegium Prezesów  ROD Powiatu Wejherowskiego  Pan Ryszard Bielec.  Ponadto w spotkaniu uczestniczył Radny Miasta Wejherowa  Pan Mariusz Łupina.

Poświęcone ono było problemom z jakimi borykają ROD zlokalizowane na terenie Miasta Wejherowa. I Wiceprezes Okręgu Pomorskiego PZD przedstawił w ogólnym zarysie rolę jaką odrywają ROD w życiu społecznym oraz podkreślił ich rolę jako „zielonych zróżnicowanych płuc miasta”. Zarysował zasady obowiązujące w Polskim Związku Działkowców i zaznaczył jak ważna jest rola i pomoc Włodarzy Miasta w zakresie harmonijnej współpracy dla dobra działkowców a tym samym mieszkańcom miasta.

Pani Beata Rutkiewicz Zastępca Prezydenta ds. Rozwoju Miasta Wejherowa przestawiła stanowiska Włodarzy Miasta na temat roli rodzinnych ogrodów działkowych w zakresie szeroko pojętej ekologii. Pokreśliła, że władze Wejherowa od lat w miarę swoich możliwości wspierają także finansowo inicjatyw, które realizują Zarządy ROD, szczególnie te które służą ogółowi mieszkańców. Zapewniła również, że polityka władz miasta w tym zakresie się nie zmieni.

Spotkanie przebiegało w życzliwej i miłej atmosferze.

 

Andrzej Łockiewicz

Dyrektor Biura Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku

Galeria