Szkolenie księgowych Ośrodków Finansowo Księgowych z obsługi programu komputerowego DGCS PZD System - 18.12.2020

1812.2020

Zgodnie z decyzją Krajowego Zarządu PZD w dniach 14 -15 grudnia 2020 r zostało przeprowadzone szkolenie  dla księgowych z Ośrodków Finansowo-Księgowych dla ROD w PZD.

W dwudniowym szkoleniu udział brało 44  księgowych OFK z 19 Okręgów.

Szkolenie przeprowadzili fachowcy z firmy DGCS obejmując całokształt programu z podziałem na:

- moduł finansowo -księgowy

- moduł ogrody

- moduł kadrowo – płacowy

- moduł magazynowy

- moduł środki trwałe

Po omówieniu każdego modułu księgowe miały możliwość zadawania szczegółowych pytań, bo formuła szkolenia była nastawiona na  dostarczenie jak największej wiedzy i zaspokojenie różnych wątpliwości na jakie księgowe natrafiały podczas pracy z programem.   Nad całością szkolenia czuwała Pani Magdalena Kondracka  - Kierownik Projektu, która od początku przygotowała to szkolenie również od strony logistycznej i technicznej, tak aby wszyscy uczestnicy mogli jak najwięcej wiedzy wynieść z prowadzonego szkolenia. Z powodu COVID – 19 szkolenie odbyło się on – line, jednak z uzyskanych opinii od uczestników wynika, że  przyniosło oczekiwane efekty, a dodatkowo wszyscy uczestnicy otrzymają nagranie do odtwarzania omawianych modułów programu DGCS PZD System do wykorzystania podczas codziennej pracy w OFK.

Opracowanie

Biuro JK

 

Warszawa, dnia 17 grudnia 2020 r.

Galeria