Stanowisko Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Antoniego Domagalskiego w Gdyni w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy - 20.11.2020

2011.2020

 Ministerstwo Klimatu i środowiska

 Departament Gospodarki Wodnej

 

Stanowisko

Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Antoniego Domagalskiego w Gdyni w sprawie projektu ustawy
o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy.

Powstające na naszych oczach zmiany klimatyczne, sprokurowały sytuację, w której woda staje się priorytetem. Nie należy zapominać o roli jaką,  już do tej pory odegrały ogrody działkowe, właściwie gospodarując wodą. Ten program jest wdrażany na co dzień.

Wieloletnie uprawianie działek oraz olbrzymie doświadczenie pozwalają nam na zjecie stanowiska w temacie zapobiegnia i przeciwdziałania suszy. Eksploatacja ogrodów działkowych pozwala w części na zachowanie wilgoci w glebie. To właśnie działkowcy, przez szereg lat stosowali zasadę gromadzenia i oszczędzania wody.

Pragniemy podkreślić, ze stanowisko działkowców naszego ogrodu, w tej dziedzinie jest jednoznaczne. Program będzie miał wtedy sens, gdy będzie uwzględniał postulaty skierowane przez Polski Związek Działkowców.

                                                                          Z ogrodowym pozdrowieniem.

    

     Wiceprezes ROD                        Prezes ROD                               Sekretarz ROD

     Elżbieta Nadolska                      Leonard Niewiński                        Zuzanna Madej

 

                                                     

   Pismo przekazać:

  - Ministerstwo Klimatu i Środowiska;

  - Prezes PZD -  E. Kondracki;

  - Prezes OZP w Gdańsku – M. Kamiński

 

Galeria