Stanowisko Działkowców oraz Zarządu ROD „Leśna Dolina” w sprawie projektu Ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałaniu skutkom suszy - 13.11.2020

1311.2020

Galeria