STANOWISKO ZARZĄDU RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO „POLPHARMA” W STAROGARDZIE GDAŃSKIM z dnia 5 listopada 2020 roku W sprawie projektu Ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałaniu skutkom suszy. - 09.11.2020

0911.2020

STANOWISKO

ZARZĄDU RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO

„POLPHARMA” W STAROGARDZIE GDAŃSKIM

z dnia 5 listopada 2020 roku

 

W sprawie projektu Ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałaniu skutkom suszy.

Zarząd  Rodzinnego Ogrodu  Działkowego „Polpharma” w Starogardzie Gdańskim po zapoznaniu się z projektem Ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałaniu skutkom suszy stwierdza, że ustawa nie uwzględnia przepisów gwarantujących bezpieczne użytkowanie działek oraz funkcjonowanie rodzinnych ogrodów działkowych zapisanych w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013 roku.

W Ustawie zapisano, że ustalone odszkodowanie za majątek działkowców na ich działkach będzie w oparciu o opinie określającą wartość odszkodowania a nie na podstawie operatu sporządzonego przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego. Brak jest również gwarancji do gruntów zamiennych dla działkowców ze zlikwidowanych działek.

Pozytywnie oceniamy projekt ustawy i działania rządu mające na celu zapobieganiu skutkom suszy, ale chcemy aby prawa działkowców i ogrodów działkowych były właściwie zabezpieczone w projektowanej ustawie.

A tak nie jest.

W naszej ocenie to jest specustawa, w której nie uwzględniono naszych praw zapisanych w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych z 2013 roku. Nie uwzględniono również problemu równego traktowania w opłatach za pobraną wodę na własne potrzeby przez działkowców i rolników. Temat ten winien być sprawiedliwie uregulowany w ustawie Prawo Wodne.

Niepokoi nas skrócony do 7 dni termin administracyjny do zapoznania się z zamierzeniami inwestycyjnymi. Jest on za krótki.

Działkowcy i członkowie Zarządu ROD popieramy tą ustawę, gdyż należy przeciwdziałać skutkom suszy. Klimat się zmienia, wody brakuje, a bez wody nasze warzywa, drzewa owocowe, oraz pięknie kwiaty nie będą rosły na naszych działkach i nas działkowców nie będą cieszyć.

Wszystkie uwagi i postulaty do projektu Ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałaniu skutkom suszy przekazała do Ministerstwa Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców. Akceptujemy je i prosimy o ich uwzględnienie

w ustawie.

 

Nasze stanowisko przesyłamy droga elektroniczną do:                                                                                  MarszałekSejmu RP,                                                                                                                                                 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców w Warszawie.

Polskiego Związku Działkowców - Okręgu Pomorskiego

 

 

Za Zarząd ROD “Polpharma” Starogard Gd

 

Helena Rudnicka -Sekretarz

Jan Kowalski -Prezes ROD

 

Galeria