DYŻURY TELEFONICZNE PRACOWNIKÓW MERYTORYCZNYCH W BIURZE OKRĘGOWEGO ZARZĄDU W GDAŃSKU

2110.2020

DYŻURY TELEFONICZNE PRACOWNIKÓW MERYTORYCZNYCH W BIURZE OKRĘGOWEGO ZARZĄDU W GDAŃSKU

 DZIEŃ TYGODNIA

GODZINA

ZAKRES

OSOBA PEŁNIĄCA DYŻUR (IMIĘ, NAZWISKO, STANOWISKO)

NUMER TELEFONU

 


Poniedziałek

 9.00-12.00


12.00-15.00

 prowadzenie inwestycji w ROD

gospodarka gruntami

 

Urszula Kasperkiewicz - inspektor ds. inwestycji


Marcin Matyszkiewicz - inspektor terenowo-prawny

58 345 13 47
58 341 75 25

wew. 108
502-134-557

wew. 106
502-134-559


 

 

Wtorek

 

 

9.00-12.00



12.00-15.00

 


prowadzenie inwestycji w ROD

 

zarządzanie ROD

 



Urszula Kasperkiewicz - inspektor ds. inwestycji


Andrzej Mania - Inspektor terenowo-prawny

58 345 13 47
58 341 75 25


wew. 108
502-134-557

 

wew. 106

 




Środa

 

9.00-12.00



12.00-15.00

 

zarządzanie ROD



gospodarka gruntami

 



Andrzej Mania - Inspektor terenowo-prawny


Marcin Matyszkiewicz - inspektor terenowo-prawny

58 345 13 47
58 341 75 25



wew. 106

 

wew. 106
502-134-559


 




Czwartek

 

 

9.00-12.00




12.00-15.00

 

prowadzenie inwestycji w ROD



gospodarka gruntami

 



Urszula Kasperkiewicz - inspektor ds. inwestycji

 

Marcin Matyszkiewicz - inspektor terenowo-prawny

58 345 13 47
58 341 75 25


wew. 108
502-134-557

 

wew. 106
502-134-559


 

 

 

Piątek

 

 





9.00-12.00




12.00-15.00

 


12.00-15.00

 

 



zarządzanie ROD
  




gospodarka gruntami

 

 

sprawy bieżące

 

 

 
Andrzej  Łockiewicz -
p.o. dyrektor biura


 

Andrzej Mania - Inspektor terenowo-prawny



Mieczysław Kamiński - I Wiceprezes Okręgu Pomorskiego

58 345 13 47
58 341 75 25

 


wew. 107
513-472-102

 

 

wew. 106



58 345 13 47
58 341 75 25


 

 

 

 

Galeria