Pożyczki dla ROD

1210.2020

Okręgowy Zarząd Pomorski PZD w Gdańsku informuje, że Zarządy ROD mogą występować do Powiatowych Urzędów Pracy, właściwych dla siedziby ROD z wnioskiem o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności statutowej. Wypełnione wnioski w dwóch egzemplarzach muszą być podpisane przez dwóch członków Zarządu ROD, w tym Prezesa Zarządu. Kwota udzielanej pożyczki może wynieść nawet do 5 tysięcy złotych.

Druki do pobrania poniżej.

Gertruda Braciszewska

Kierownik OFK w Gdańsku

Galeria

Do pobrania