Aktualności

Propozycja opracowania obywatelskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych
Apel KR PZD do działkowców, Zarządów ROD i Okręgowych Zarządów PZD
Właściciele odzyskają grunty. Kto wypłaci odszkodowania działkowcom?
List Okręgowego Zarządu do Sędziów TK
Działkowcy do Trybunału Konstytucyjnego
Parlamentarzyści o wyroku Trybunału Konstytucyjnego
Parlamentarzyści o wyroku Trybunału Konstytucyjnego
SLD przygotuje obywatelski projekt ustawy o ogrodach działkowych
Sędzia Marek Kotlinowski nie zgadza się z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego
Sędzia TK Andrzej Wróbel nie zgadza się z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego