Aktualności

Dwugłos prasowy w sprawie ogródków działkowych
List Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD
Prasa negatywnie o ogrodach działkowych
Program modernizacji działek w ROD
List Statutowych Organów OZ PZD Gdańsk
IX Krajowy Zjazd Delegatów
Nowy Regulamin ROD
Stan organizacyjny PZD
Zgromadzenie Ogólne Międzynarodowego Biura Ogrodów
Obrady Okręgowego Zarządu