Porady ogrodnicze

Informator działkowca maj 2019
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o gospodarce nieruchomościami
Narada instruktorów w Warszawie
Zadbajmy o zdrowie w trakcie pracy na działce
Życzenia Wielkanocne od Prezesa Polskiego Związku Działkowców
Życzenia Wielkanocne Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku
Życzenia Wielkanocne od Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku
Historię tworzymy dzisiaj
List Prezesa PZD do Ministra Inwestycji Pana Jerzego Kwiecińskiego w sprawie założeń do reformy systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego
KOMUNIKAT KRAJOWEGO ZARZĄDU PZD z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie ROD